La Biblioteca

Accediu a la informació sobre el funcionament de la biblioteca.

 
La biblioteca és un espai molt important a la nostra Escola. És un centre de recursos amb documents en tot tipus de suport per a l’aprenentatge i per a la recerca. És un servei per al desenvolupament del projecte educatiu de l’Escola, adreçat als alumnes, als mestres i a la comunitat educativa en general.


La nostra biblioteca escolar és un recurs per a totes les àrees i etapes educatives. D’aquesta manera, es considera un element clau per incentivar el foment de la lectura i l’hàbit lector als nostres alumnes, alhora que s’inicien en l’aprenentatge autònom de la recerca d’informació.